نمونه جراحی عمل پلک

در ادامه می توانید نمونه کارهای دکتر فریدون اسلامی جو را در زمینه بلفارو پلاستی و عمل پلک مشاهده نمایید:

نمونه جراحی پلک و بلفاروپلاستی دکتر اسلامی جو
نمونه جراحی پلک و بلفاروپلاستی دکتر اسلامی جو
نمونه جراحی پلک و بلفاروپلاستی دکتر اسلامی جو