در ادامه می توانید نمونه کارهای دکتر فریدون اسلامی جو را در زمینه بلفارو پلاستی و عمل پلک مشاهده نمایید: