جراحی بینی آقایان با توجه به ساختار پوستی و طبیعت جنسیتی  و سلیقه شخصی یک مقدار اط لحاظ ظاهر با آقایان متفاوت است. چرا که اصولا آقایان باید مدل های طبیعی تری را در نظر داشته باشند که البته طی مشاوره ای که با دکتر اسلامی جو داشته باشید، ایشان کاملا شما را برای انتخاب بهتر و درست تر راهنمایی خواهند کرد. دکتر فریدون اسلامی جو یکی از بهترین جراحان بینی مردان می باشد که سابقه درخشان و نمونه کار های متعدد و متنوعی را در این مورد دارد که برخی از آن ها را در این بخش درج کرده تا بتوانید با دیدن این نمونه هار تصمیم درست تری درمورد عمل زیبایی بینی خود داشته باشید.