کلیپ های سایت

صحبت های دکتر اسلامی جو در مورد تفاوت جراحی بینی های گوشتی و استخوانی :

توضیحات دکتر اسلامی جو درمورد هر آنچه باید درمورد تنفس بعد از عمل بدانید :

بعد از انجام عمل بینی چطور باید استراحت کنیم- توضیحات دکتر اسلامی جو را می شنویم :

نمونه جراحی بینی دو قلوها توسط بهترین جراح بینی در تهران:

نمونه جراحی بینی آقایان توسط دکتر فریدون اسلامی جو :

عمل بینی آقایان توسط دکتر فریدون اسلامی جو :